Bohužel se někdy mylně domníváme, že rizika spojená s pracovní cestou nám kryje pojištění na platební kartě. Opak může být pravdou a nemilým překvapením v okamžiku, kdy řešíme úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči v zahraničí nebo ztrátu zavazadel. Proto je třeba si před jakoukoliv cestou do zahraničí i tou služební, ověřit, jaká rizika a jaké pojistné částky jsou obsahem pojištění ke kartě.

Cestovní pojištění pro pracovní cesty lze sjednat jako krátkodobé (na určité časové období) nebo roční s možností opakovaných výjezdů.

Zákoník práce hovoří ve prospěch cestujících zaměstnanců

Současná legislativa říká, že zaměstnavatel musí svého zaměstnance, kterého vysílá na zahraniční cestu, plně zabezpečit po všech stránkách, a tudíž by mu měl uzavřít i cestovní pojištění v potřebném rozsahu. Pokud tak neučiní je vystaven riziku, že zaplatí případné výdaje, které během zaměstnancovy cesty mohou vzniknout poté, kdy v zahraničí vyhledá lékařské ošetření.

Cestovní pojištění pro pracovní cesty lze sjednat jako krátkodobé (na určité časové období) nebo roční s možností opakovaných výjezdů. Kromě klasického cestovního pojištění nabízí dnes pojišťovny i výhodná pojištění pro firmy. Výhodou je menší administrativní zátěž a možnost sjednání individuálního pojištění i nestandardních rizik. V případě onemocnění pracovníka na služební cestě, firmy zejména ocení možnost vyslání náhradního pracovníka, který nemocného zastoupí v plnění jeho pracovních úkolů.

Pojištění zavazadel nad zlato

Občas se manažerům nadnárodních společností při cestování do zahraničí zpozdí nebo ztratí zavazadla a výjimkou nejsou případy, kdy se tito lidé stanou dokonce obětí loupeže. Přitom hodnota věcí, které se nachází v útrobách vašeho zavazadla, může být násobně vyšší, než když cestujete na pláž jen s ručníkem, plavkami a opalovacím krémem. Nemluvě o následcích, které mohou být fatální, zejména pokud se jedná o ztrátu firemního počítače. V tomto případě se kromě pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění hodí také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Z klasického cestovního pojištění totiž nejsou hrazeny škody na věcech sloužících k výkonu povolání nebo podnikání.