Pravdou zůstává, že je na trhu co zlepšovat, i z tohoto důvodu byla loni založena Česká eventová asociace. V současné době má ČEA 18 členů, a to z řad předních českých agentur, dodavatelů a lokací.
ČEA má několik cílů: směrem dovnitř eventové komunity je jejím cílem vytváření podmínek pro kultivaci trhu, nastavení standardů úrovně eventů, transparentnost na trhu i vytváření prostředí pro rozvoj nových talentů. Dalším hlavním cílem je komunikovat navenek k zadavatelům smysluplnost eventů a podporovat jejich zapojení do marketingové mixu.

Eventy a livemarketingové aktivity zažívají příznivé období.

Nejviditelnější aktivitou asociace je organizace Výročních cen ČEA. Jejich letošní první ročník v květnu zaznamenal velký ohlas, protože dlouho zde chyběla platforma, kde by se mohly prezentovat nejlepší české eventové počiny. Je to důležité nejenom kvůli nastavení benchmarku mezi agenturami, ale především zadavatelé mohou vidět, jaké kvalitní a přínosné práce mohou u nás vznikat. Členové ČEA se už teď účastní, a často úspěšně, mezinárodních klání, především BeaWorldFestivalu, přesto domácí soutěž slouží i k získávání cenných zkušeností, které vedou k profesionalizaci přípravy soutěžních prací.

Eventy jsou o osobním kontaktu, emoci a zážitku. Tomu je možné pomoct využitím technologií.

Eventy a livemarketingové aktivity zažívají příznivé období. Eventy jsou o osobním kontaktu, emoci a zážitku. Tomu je možné pomoct využitím technologií. Současné trendy jako virtuální realita, rozšířená realita, drony, nepřeberné množství vizuálních nástrojů tomu velice dobře pomáhá. Rozvoj umělé inteligence nepochybně eventy také ovlivní, protože umí sloužit jako lakmusový papírek, protože umí otestovat nové technologie zábavnou formou. Přesto využívání technologií nesmí být samoúčelné. Množství aplikací usnadňuje nejen práci s daty, ale především komunikaci s účastníky před, během i po eventech.

Z hlediska klientů je důležité, že se daří čím dál lépe vyhodnocovat přínos eventů v rámci marketingové komunikace.

Z hlediska klientů je důležité, že se daří čím dál lépe vyhodnocovat přínos eventů v rámci marketingové komunikace. Eventy nemohou být nikdy tak úspěšně měřitelné jako třeba kampaně v digitálním marketingu, přesto existují účinné metriky, které marketérům umí obhájit jejich rozpočty na eventy. Mimochodem neúspěšnější bývají ty eventy, které se podaří vhodně propojit právě s digitálním prostředím a sociálními sítěmi. Mezi další aktuální téma nejen pro ČEA je bezpečnost a ekologický dopad eventů.