Tato problematika je ale bohužel daleko složitější, než se na první pohled zdá. Z konkrétních poradenských projektů mám zkušenosti, že nesystematickým fleet managementem je možný u vozidla nižší střední třídy, tj. nejběžnějšího firemního vozidla, které najede 40 tis km ročně, navýšit náklady až o 3,51 Kč na jeden ujetý kilometr (tj. 140 tis. Kč za rok). Na těchto nákladech se podílejí tyto položky: chybně zvolený model vozidla v dané kategorii 1,54Kč/km; neukáznění uživatelé 1,19 Kč/km; neefektivně nastavené nákupní podmínky 0,78 Kč/km. Jakkoli se může zdát, že se jedná o exemplární případ, tak v reálu jsou určité rezervy téměř v každé firmě. Toto zjištění bývá pro firmy děsivé, protože si myslí, že tuto oblast mají dobře ošetřenou. S velikostí vozového parku se tyto náklady násobí.

Pokud firmy chtějí dát přednost ekonomice, zbývá už jen propočítat výhodnost, respektive návratnost.

Jedná se o běžný případ?

Jak je vidno, ekonomika nespočívá pouze v tlaku na dodavatele. Z výše uvedeného příkladu je patrné, že v této oblasti leží pouze čtvrtina úspor. Zbylou část reprezentuje volba vhodného vozidla a tlak na snižování nákladů samotnými uživateli. Další příležitostí hledání úspor, kterou stále více firmy skloňují v době, kdy ceny pohonných hmot atakují čtyřicetikorunovou hranici, nabízejí alternativní pohony vozidel. Mezi nejrozšířenější lze zahrnout CNG (Compressed Natural Gas) nebo LPG (Liquefied Petroleum Gas). Může se zde objevit určitá provozní úspora, kterou ale nelze paušalizovat. Pokud firmy chtějí dát přednost ekonomice, zbývá už jen propočítat výhodnost, respektive návratnost. Ta závisí vedle pořizovacích více nákladů a zůstatkové ceně vozidla také na ceně PHM a alternativních paliv. Dále na počtu ujetých kilometrů a dostupnosti tankovacích stanic daného pohonného média.

Jaké je řešení?

Důležitý je přehled o jednotlivých nákladových položkách vozového parku. Data by měla být přesně uchopitelná a mezi jednotlivými vozidly navzájem měřitelná. Jen tak lze odhalit nákladové diference. Firma musí mít přehled o reálných tržních hodnotách, jak je možné dané vozidlo provozovat. Relevantní data do nedávna ještě nebyla k dispozici, ale nyní již existují a firmy s nimi mají možnost pracovat. V neposlední řadě také musí být ve firmě vůle a chuť tyto nákladové položky měnit. Nestálo by za to jít udělat revizi nákladů Vašeho firemního autoparku?