Pro optimalizaci toků a zvyšování produktivity jsou využívány samoobslužné vozíky naváděné magnetickou páskou a automatizovaně řízené, pro vychystávání jsou zaváděny podpůrné asistenční systémy  pick-by-systems, které slouží jako podpora pro řízení komplexity v logistice.

V současnosti se většina výrobců koncentruje na vlastní výrobu finálních produktů a logistiku přenáší na externí poskytovatele logistických služeb. Na vstupu do výroby zabezpečují řízení materiálového toku a na výstupu z výroby u hotových výrobků řízení fyzické distribuce. V logistickém řetězci se jedná především o toky materiálu, zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých firem. Pro optimalizaci toků a zvyšování produktivity jsou využívány samoobslužné vozíky naváděné magnetickou páskou a automatizovaně řízené, pro vychystávání jsou zaváděny podpůrné asistenční systémy  pick-by-systems, které slouží jako podpora pro řízení komplexity v logistice. Logistika zároveň vytváří předpoklady a garantuje dodání materiálu nebo zboží na správné místo, ve správný čas, v požadovaném množství, v odpovídající kvalitě a správnou cenu.

Moderní systémy

Dnes se objevují systémy založené na umělé inteligenci a personalizaci. Řadíme sem inteligentní dodavatelské řetězce s vysoce rozvinutými samoučícími systémy. Od datově řízených a autonomních dodavatelských řetězců očekáváme vyšší míru optimalizace výroby, logistiky, skladování a dodávání zboží koncovým spotřebitelům. Vysoké počáteční náklady brání jejich rychlejšímu zavádění do logistického odvětví.

Logistika dokázala propojit celý svět zajištěním zbožních toků. Zvětšující se objem výroby a rozšiřující se mezinárodní obchod umožňují ekonomický rozvoj, rozvoj informačních technologií a standardizaci, jejímž příkladem může být existence celosvětově používaných kontejnerů.