Společnost PRŮMSTAV se aktivně zabývá problematikou diverzity, rovných příležitostí a společenské odpovědnosti. Jak jste se k tomu dostali?
Rovné příležitosti jsou velkým tématem, které nabývá na intenzitě a kterým je potřeba se zabývat. Jsme stavební společností, která patří do skupiny VINCI. Ta vnímá jako silný činitel ve vztahu k regionálnímu rozvoji svou společenskou odpovědnost. To byl pro nás jeden z impulsů vydat se tímto směrem a dávat našim činnostem lidský rozměr.

V roce 2012 se vaše firma umístila na třetím místě mezi nejlepšími firmami s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice. Co získání podobného ocenění obnáší?
Do soutěže jsme se rozhodli zapojit poté, co jsme do každodenní praxe začali zavádět nové myšlenky. A to nejen z pohledu genderového, ale třeba i z věku nebo hendikepu. Také jsme chtěli zjistit, jak si v porovnání s dalšími firmami stojíme.

V roce 2011 jsem prošla interním školením diverzity a rovných příležitostí, které pořádá skupina VINCI v rámci své interní akademie. Vrátila jsem se nadšená a plná emocí.

Měla jste před zavedením ve vaší firmě možnost zhlédnout fungování s podobným přístupem ke společenské odpovědnosti i někde jinde?
Ano, v roce 2011 jsem prošla interním školením diverzity a rovných příležitostí, které pořádá skupina VINCI v rámci své interní akademie. Vrátila jsem se nadšená a plná emocí. Líbil se mi lidský rozměr, hovořili jsme o vztazích založených na vzájemném respektu a důvěře. Jsem ráda, že pracuji ve firmě, pro kterou je - kromě ekonomických výsledků – důležitý také sociální a společenský rozměr a já se na tom mohu podílet.

Jaké byly vaše další kroky, když jste se měla možnost setkat s novým pohledem?
Po návratu do České republiky jsem začala uvažovat, jak tato témata uvést do praktického života. Jedním z nápadů bylo pořádání výstav v prostorách naší firmy, prostřednictvím kterých vytváříme prostor k diskuzi o aktuálních sociálních a společenských tématech.

Jak zmíněné výstavy vypadají?
Prostřednictvím fotografií, plakátů nebo například soch představujeme určité téma. Na zahájení výstavy si pak zveme relevantní hosty, jakými jsou odborníci pro danou problematiku nebo lidé, kteří sami museli určitý problém překonat. Náš projekt – Prožijte s námi život plný barev – jsme zahájili tématem násilí na ženách.