Výsledkem je, že firmy, které by za normálních okolností měly nárok na dotaci z evropských peněz, se o získání dotace ani nepokusí.

Mezi poradenskými firmami je samozřejmě třeba vybírat ty kvalitní, aby byl projekt perfektní po formální i obsahové stránce.

Poradenské společnosti

Při tom pro řadu investorů leží řešení na dosah ruky. Stačí se obrátit na specializovanou poradenskou společnost, která veškeré potíže vyřeší za žadatele. Mezi poradenskými firmami je samozřejmě třeba vybírat ty kvalitní, aby byl projekt perfektní po formální i obsahové stránce. Určitým ujištěním pro opatrné investory však je, že ve chvíli, kdy projekt podává jménem žadatele poradenská společnost, ručí za jeho správné vypracování. Žadatel dokonce může poradenskou společnost zažalovat za vzniklou škodu v případě, že je projekt neschválen v souvislosti s formálním pochybením při podání.

Pokud má nějaký podnikatel nebo investor pocit, že jeho investice má dopady, které by se mohly vejít do oblastí podporovaných Evropskou unií, měl by minimálně zvážit konzultaci s odborníky.

Oblasti dotace

Existují i dokonce poradenské firmy, které si jako odměnu za svou práci účtují až procentuální podíl z vyplacené dotace. Jejich motivace, aby byl projekt vypracován co nejlépe a byl nakonec schválen, je tak enormní. Podstatné především je, že nějaká dotace je lepší než žádná. Pokud má nějaký podnikatel nebo investor pocit, že jeho investice má dopady, které by se mohly vejít do oblastí podporovaných Evropskou unií, měl by minimálně zvážit konzultaci s odborníky. Evropské dotace se vztahují na široký okruh oblastí od životního prostředí, zemědělství, dopravu, konkurenceschopnost a především podnikání a inovace, výzkum a vývoj i zaměstnanost.

Pozor na podmínky čerpání

Samotným přidělením dotace však nemá žadatel vyhráno. Musí si především dávat pozor na plnění veškerých podmínek, ke kterým se v žádosti o dotaci zavázal. Ty často musí dodržovat i několik let. Ve chvíli, kdy firma dostane podporu na zvýšení zaměstnanosti, musí například zaměstnávat na plný úvazek stanovený počet osob po určitou dobu. A to i v případě, že se dostane do finančních potíží. Jinak se vystavuje riziku, že bude muset vrátit celou dotaci.

Komunikace s žadatelem

Na všechna tato rizika by měla žadatele kvalitní poradenská společnost předem upozornit. Měla by mu podrobně vysvětlit, k čemu se zavazuje, a zejména s přihlédnutím k výhodnosti pro žadatele projekt upravit. Právě podle toho se poznáte flexibilní a solidní společnost. Pečlivě si vyslechne hlavní záměr žadatele a nastíní mu varianty čerpání dotací. Potom s ním pečlivě prodiskutuje, k čemu se v žádosti zaváže a teprve po definitivním schválení začne vypracovávat konkrétní projekt.