Nebát se a podnikat!

Napříč regiony podnikáme kobercové nálety na nejschopnější mladé jedince a vysvětlujeme jim, že mají-li v sobě odhodlání něco vytvořit a změnit, pak nesmí váhat ani minutu, musí vzít prapor do ruky a začít dobývat podnikatelský kopec. A je úplně jedno, jestli se jedná o počítačové nadšence, nadané biology nebo třeba šikovné tesaře. Faktem totiž je, že mladí se do vlastního byznysu moc nehrnou a raději míří do klidnějších vod nadnárodních firem nebo lokálních zaměstnavatelů.

Faktem je, že mladí se do vlastního byznysu moc nehrnou a raději míří do klidnějších vod nadnárodních firem nebo lokálních zaměstnavatelů.

Malé a střední podniky - základ zdravé ekonomiky

Plně respektujeme, že i tam mohou udělat kariéru nebo se slušně realizovat, přesto považujeme za škodu, že chybí větší touha po vlastním díle a nezávislosti. Z celkového pohledu potom považujeme za hrozbu skutečnost, že nejvýkonnější malé a střední firmy, které jsou základem zdravé ekonomiky, jsou ty, které byly nadšeně zakládány novodobými průkopníky českého byznysu v 90. letech. Jinými slovy, nebudeme-li podporovat vlastní podnikání, staneme se možná dobře fungující součástí globální ekonomiky, ale budou nám za čas chybět drobné služby a unikátní regionální výrobky, nemluvě o tom, že vědomosti, získané na našich školách budou šikovně přenášeny do zahraničních centrál.

Současně ale důrazně upozorňujeme, že podnikání není poslední štací pro neschopné, ale první šancí pro ty nejlepší.

Současně ale důrazně upozorňujeme, že podnikání není poslední štací pro neschopné, ale první šancí pro ty nejlepší. Začínající podnikatelé mohou využít i řadu podpůrných nástrojů, např. z EU fondů, ale to samo o sobě k úspěchu nestačí. Trpělivě vysvětlujeme, že cílem podnikání nesmí být komfort, ale snaha něco vybudovat, někoho vést a být ve svém oboru špičkou. Pokud tomu dáme vše, budeme trpěliví, důslední a dostatečně odolní, pak je velká šance, že se dožijeme i přiměřeného komfortu. Ten ale nesmí být příčinou našeho vstupu do podnikání, nýbrž jeho důsledkem.