Není vysvětleno, jak dosáhnout avizovaných přínosů P4.0, aby majitelé a manažeři firem byli ochotni investovat miliony do nových technologií. Mnoho „odborníků“ používá pojmy jako IoT, Big data nebo digitální dvojče, aniž by znali jejich skutečný obsah a věděli, k čemu jsou tyto technologie dobré. Bohužel i firmy, označované za „průkopníky“ Průmyslu 4.0, uhýbají od problematiky a obecně hovoří o procesech digitalizaci v průmyslu a Digitální továrně, aniž by tento pojem a jeho konkrétní přínosy dokázali naplnit.

Mnoho „odborníků“ používá pojmy jako IoT, Big data nebo digitální dvojče, aniž by znali jejich skutečný obsah a věděli, k čemu jsou tyto technologie dobré.

Naděje jménem Industry 4.0

Naštěstí je možné se v inflaci pojmů a obecných proklamací teoreticky vzdělat ze zdrojů v Německu, kde iniciativa Industry 4.0 (dále I4.0) vznikla. Především díky aktivitám německé vlády a normotvorných organizací, sdružujících přední německé instituce, vysoké školy a firmy. Výsledky jejich standardizační úsilí mohou využít jak zájemci o vlastní sebevzdělání, tak vývojářské firmy k orientaci v problematice a vytyčení svých směrů vývoje řešení pro „Chytré“ digitální továrny. Cesta k poznání natož vývoje není ani krátká, ani snadná, ale určitě stojí za to, protože přínosy 4. průmyslové revoluce v podobě Industry 4.0 představují možnost zásadního posunu v konkurenceschopnosti firem, především v:

 • Až řádovém zvýšení produktivity práce nasazením moderních technologií a robotů, což řeší i potíže s nedostatkem personálu
   
 • Dosažení flexibility výrobního portfolia i pro malé výrobní série (až do Batch size 1) s tím, že se předpokládá vysoká efektivita blízká sériové výrobě
   
 • Zvýšení efektivity výroby o desítky procent zahrnující dostupnost, výkon a kvalitu, tj. minimalizaci odstávek, udržení normovaného výkonu a minimalizaci neshod výrobků.

„Chytrá“ digitální továrna COMPAS

Digitální továrna firmy Compas automatizace je řešení pro komplexní digitalizaci řízení výroby, které si lze představit jako digitální „nervový“ systém továrny. Výrobní operace potřebné pro výrobu produktu jsou řízeny výrobkem - vize I4.0, specifikací postupů jeho vzniku, výrobních operací a jejich parametrů současně se synchronizovanou interní logistikou příslušných materiálů. Vysoká dostupnost výrobních prostředků je podporována integrovanými funkcemi údržby.

Příkladem řešení je Digitální továrna Compas, která představuje integrované řešení pro vybavení továrny v částech:

 • Technologie, stroje a robotika
  Analýza a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení podle požadavků zákazníků jak nových technologií, tak pro úpravy existujících strojů i linek. Implementace robotů a s tím související úpravy technologických zařízení.
   
 • Robotická pracoviště
  Implementace robotů předních výrobců do výrobních procesů továren s podporou moderních simulačních nástrojů. Odstranění možných kolizí při zprovozňování robotizovaných linek a zařízení. Technologické funkce v maximálním možném rozsahu vyzkoušíme již v oblasti vývoje.
   
 • Integrované řízení výroby, logistiky a údržby
  Komplexní systémová integrace MES/MOM systému COMES pro integrovaného řízení výroby, logistiky a údržby.
   
 • Sofistikovaná automatizace
  Automatizace jednotlivých operací podporující nadřazené řízení  výrobním IT, vysokou flexibilitu výroby a řízení výrobních operací na základě specifikace výrobku (MOM).

Přínosy Digitální továrny COMPAS

 • Značné úspory pracovníků, u nových technologií až desítky procent, nahrazení ruční práce roboty/coboty
 • Významný nárůst produktivity práce v souvislosti s úsporou personálu
 • Kompletní digitalizace výroby (zvýšení rychlosti, přesnosti i jakosti výroby, nahrazení papírové dokumentace)
 • Vertikální integrace = provázání všech výrobních funkcí do integrovaného systému
 • Podpora vysoké efektivity výroby, minimalizace ztrát a neproduktivních časů (cíle I4.0)
 • Podpora flexibility výroby i malých dávek až do Batch size 1 (cíle I4.0)
 • Podpora personálního managementu ve výrobě (oprávnění, kvalifikace, odměňování)
 • Poskytování přesných informací o výrobě v reálném čase
 • Autokonfigurace zařízení - automatická parametrizace/řízení strojů a linek výrobky
 • Zajištění integrovaného inženýringu v části operativního řízení výroby (od specifikací výrobků a jejich variant, přes řízení výroby výrobkem a její dokumentování po zajištění značení výrobků a logistických funkcí) i následné podpory (řešení reklamací)

Firma Compas automatizace

realizuje kromě automatizace a robotizace strojů a technologií také výrobní informační systémy pro operativní řízení výroby a údržby továren ve vizi Industry 4.0 MES/MOM systémem COMES. Manažerům a majitelům výrobních firem nabízíme spolupráci v realizaci projektů, které mají jasné přínosy, s možností inspirace našimi referencemi a se schopností rozšiřování dodaných funkčností až do plné vize Industry 4.0.