A už jste slyšeli o Expanzi, Úsporách energie či Záruce 2015 až 2023? Tyto a další programy podpory pro malé a střední podniky připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), aby zajistila jejich dlouhodobě stabilní rozvoj v ČR.

Expanze nabízí bezúročný úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu a doplňuje tak běžný komerční úvěr, z něhož musí být financována alespoň pětina způsobilých výdajů.

Program Expanze

Program Expanze přináší podnikatelům zvýhodněné financování jejich investičních projektů, které je v konečném důsledku nemusí stát ani korunu a navíc může mít pozitivní dopad na jejich cash flow. Expanze nabízí bezúročný úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu a doplňuje tak běžný komerční úvěr, z něhož musí být financována alespoň pětina způsobilých výdajů. A v případě, že je projekt realizován ve zvýhodněném regionu (tj. regionu s vyšší nezaměstnaností), je pro podnikatele připraven finanční příspěvek na úhradu úroků u komerčního úvěru, a to až do výše jednoho milionu korun.

Firma tak zvýhodněný úvěr od ČMZRB může fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy splatí úvěr od komerční banky a realizovaný projekt jí začne vydělávat.

Program Expanze kromě nulového úroku nabízí ještě sedmiletou splatnost úvěru s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Firma tak zvýhodněný úvěr od ČMZRB může fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy splatí úvěr od komerční banky a realizovaný projekt jí začne vydělávat. A efektivně si tak rozloží splátky jistiny v čase.

Program Úspory energie

Podobné výhody přináší i program Úspory energie, jehož cílem je poskytnout podnikatelům bez rozdílu velikosti zvýhodněné financování na realizaci projektů, které vedou ke snížení energetické náročnosti jejich podnikatelské činnosti. Může jít například o zateplení budov určených k podnikání, nové rozvody elektřiny a plynu, využití odpadního tepla, osvětlení budov a průmyslových areálu nebo také nákup nových strojů a zařízení, které jsou energeticky efektivnější než ty stávající, apod.

V tomto případě lze bezúročným úvěrem financovat až 70 % způsobilých výdajů projektu. Přičemž podnikatel vedle finančního příspěvku na úhradu úroků u komerčního úvěru ve výši až 1,5 milionu korun, může získat také finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až do výše 250 tisíc Kč.

Program Záruka 2015 až 2023 zase malým a středním podnikatelům usnadňuje přístup k získání běžného komerčního úvěru (provozního i investičního). Pokud podnik nemá při žádosti o úvěr u komerční banky čím ručit, nebo jen v omezené míře, může potřebnou záruku získat právě od ČMZRB, a to až do výše 70 % jistiny úvěru. Takováto záruka nic nestojí a pomůže realizovat důležité podnikatelské projekty.

Konkrétní příklad využití programu Expanze

Společnost Bubble Joy, která se zabývá výrobou nealkoholických nápojů, získala v roce 2017 certifikaci zcela zásadní pro další expanzi spojenou především s distribucí do obchodních řetězců, velkoobchodů a na zahraniční trhy. Aby byla schopna navýšit kapacitu výroby a zajistit stálou kvalitu nabízených nápojů v potřebném množství přistoupila k nákupu nové výkonnější automatizované výrobní linky. Tu se rozhodla zafinancovat programem Expanze, kdy část projektu financovala bezúročným úvěrem od ČMZRB s možností odložení splátek, část úvěrem od komerční banky a zbytek z vlastních zdrojů. Díky realizaci tohoto projektu je dnes společnost schopna zajistit kapacitu výroby pro evropský trh a v meziročním srovnání (2016 vs. 2017) zdvojnásobila tržby. Expanze tak usnadnila a urychlila rozvoj společnosti.